Det är billig valpropaganda!

Svar på insändaren ”S tänker bygga för framtiden”. Carin Oleryd, ordförande i Stenungsundshem och Morgan Andersson, ordförande för Socialdemokraterna och…