Det borde hållits en folkomröstning

Stenungsunds centrum är som ett litet rör med en tratt i varje ände. Röret har öppningar till en del in och utfarter, bland annat till vårt fina torg med alla parkeringsplatser.

I denna tratt trängs alla för att komma in i röret. Här är det meningen att resecentrum skall komma in och även ut.

Resecentrum är inget som Stenungsundsborna vill ha. Det är inte någon bra lösning för en framtid.  Det fanns ett förslag för många år sedan som skulle vara lätt att bygga på ett stort område.  För ett par år sedan skrev jag om detta i tänkt och tyckt, ganska omfattat. Kullen  med anslutningsvägar från bland annat Hallerna.   Absolut, med en tunnel under samhället, fullt genomförbart.

Det konstiga är att ingen har aktivt försökt avstyra detta tokiga förslag med placeringen på torget. Vid ett par tillfällen har partiet  ”Medborgerlig samling för samhällets bästa” skrivit och tyckt men de har inte gått ut och frågat folket.  En namninsamling borde startats och en folkomröstning skulle hållits. Detta parti har föreslagit att man ska lägga resecentrum på Munkeröd. Heltokigt då det skulle förstöra möjlig utbyggnad av industriområdet. Hur skulle järnvägen då kunna ansluta till den befintliga norr om samhället? Eventuella  dubbelspår, var finns plats för dessa?

Trafikverket håller på att bygga mötesplatser för tågen för att kunna trafikera med fler tåg.

Bommarna kommer att gå ner oftare vilket i främst rusningstid kommer att blockera genomfarterna.

Belastning på parkeringsplatserna i Stora Höga kommer att öka. Om jag och min fru ska åka till Göteborg så vill vi inte ha bilen med dit, utan åker tåg. Liksom många från Stenungsund och öarna försöker vi få en plats i Stora Höga, finns det inte någon så brukar vi fortsätta till Kode.

Kommunens politiker har visst inte kunnat svara på vilka fördelar det blir med placeringen på torget. Om det ska byggas ännu mer, hotell? Eller bostäder, fler affärslokaler? Blir det då inte ännu mera trafik?

Ska det bli ett jättestort parkeringshus? Boende vill ju ha plats för sina bilar eller blir det bara till för tågresenärer och folk utan bilar?  Med parkeringshus kommer det upp ett annat problem, nämligen elbilarna. Räddningstjänsten efterlyser metoder för att kunna hantera de häftiga bränder som det blir med alla batterier som kan utlösa våldsamma explosioner.

En elbilsbrand i Norge för en tid sedan förstörde ett helt parkeringshus. Resecentrum och torget kommer att behöva märkas med livsfarligt område.

Byggtiden blir mycket intressant, jag kommer att ta min cykel, åka ner och kolla med största intresse. Jag hoppas förstås att det sunda förnuftet vinner och det inte blir av, att resecentrum stannar kvar där det nu finns men om det ska flyttas så är det till Kullen vid Stora Höga. Då finns det möjlighet att få bort tågen från centrum. En tunnel blir dyr men det blir ingen svår process med markfrågor. Glöm inte att det behövs ett tågstopp i Ödsmål.  Det bor många eventuella resenärer norr om Stenungsund, även Orustbor. Det är ju i nuläget två hållplatser inom kommunen.

Sover beslutsfattarna gott om nätterna?

Arne Mårtensson