Det finns en annan lösning för järnvägsövergångar

Lättaste och billigaste lösningen. Trafikverket sätter upp bommar, en på var sida, som man alltid placerar sådana. Bommarna ska vara horisontella och…