Det finns två sidor i klimatdebatten

Det är bara en sida som släpps fram i media när det gäller klimatdebatten. Myntet har två sidor, men media…