Det gäller nu att ge och ta

Jag hoppas att ni ledande på Tjörn tar inviten som gavs vid senaste budgetmötet på allvar och kan sätta er…