Det handlar om respekt och förtroende

Kommunen har bjudit in till samrådsmöten avseende planerat resecentrum, men flertalet i den cirka 40 man starka församlingen på det…