Det krävs en kommunsammanslagning

Svar på Insändaren ”Dags att byta laguppställning”.

Anders och Robert vill byta laguppställning. Jag instämmer med att läget är instabilt på Orust. Att på sikt sänka skattekronan är nödvändigt för att få en positiv inflyttning, men i dagsläget ser det inte ut att vara möjligt.

Bra förslag att dämpa investeringstakten. Att bara stärka kommunsamarbetet räcker inte, här krävs kommunsammanslagning (STO) . Det är miljoner att spara på med bara en gemensam kommunchef med mera. Varför inte redan nu lansera en politikerbesparing med färre KF-ledamöter och avskaffa oppositionsrådet efter valet. Beträffande nya bomiljöer är väl Henån/Svanesunds-planen i stort sett klar, likaså satsningen på skolor, förutom det remarkabla hyresavtalet (15 miljoner) med Tvets förskola, där ni Moderater lade ned er röst i KS.

För att byta lagledare får ni nog presentera ett konkretare förslag på hur ni har tänkt er att lyfta Orust från havsbotten. För övrigt är medelinkomsten på Orust lägre än grannkommunerna. Knepigt att inte fler debatterar, har de gett upp?

Tor-Anders Arby

Relaterade artiklar
Fler artiklar