Det krävs ett aktivt skogsbruk

Svar på insändaren: ”Kolcykeln räknar inte med kalhyggen” Det man kan konstatera av ditt svar, Lars Almström från “Klimatsvaret”, är…