Det politiska landskapet kräver mod

Vi närmar oss en valrörelse och våra politiska partier kommer att försöka överrösta varann om hur vi tänker ta oss an de utmaningar vi har framför oss och hur vi tänker styra och framförallt med vilka vi vill styra.

Det diskuteras samtidigt allt flitigare om blockpolitiken och dess resultat på svensk politik. Det gäller på allvar att fundera på styret av landet, regioner och kommuner. Och att våga släppa blocktänkandet skulle på allvar kunna öppna upp för politiska samtal om sakfrågor som arbetslösheten, skolan, klimatet och välfärden. På samma gång kan vi utesluta Sd som är det parti som tjänat på blockpolitiken.

En titt i mandatperiodens backspegel visar att många av Västra Götalandsregionens kommuner har upplevt både avhopp, fällda budgetar och nya politiska minoriteter och majoriteter. Oppositionen hotar med misstroendevotum om inte regeringen presenterar en budget ”man kan acceptera”.

En känsla av ny politisk instabilitet har infunnit sig, men också helt nya blocköverskridande konstellationer har bildats. Naturligtvis skapar Sd:s mandat i kommunerna en utmaning. För Socialdemokraterna finns det inte på kartan att samverka eller samarbeta med dem och samtidigt som blockpolitiken känts cementerad i svensk politik finns ljusglimtar.

I vår region har vi 27 kommuner som styrs blocköverskridande. Konstellationer finns som kan upplevas märkliga när de jämförs med blocken på riksnivå. Endast tolv hade det mer stabila majoritetsstyret utefter blocktänket. I en del kommuner finns lång tradition av breda samarbeten vilket gör det dagliga politiska arbetet mer styrbart.

Den historiska blockpolitiken låser det politiska landskapet och vi menar att partierna har ett stort ansvar för hur landet, regioner och kommuner kan styras efter valet.

DN/Ipsos rapporterade nyligen om att väljarna är trötta på blockpolitiken. Starkast väljarstöd får en blocköverskridande mittenregering, enligt undersökningen.

Samtidigt minskar andelen som tror att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb än den nuvarande rödgröna regeringen. Färre tror att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb. Det är ovanligt i sig då oppositionen brukar få bättre siffror än regeringen i mätningar. Vår enkla teori är att väljarna inte uppskattar de hot om misstroendevotum som alliansen gjort gällande och M:s öppning mot Sd.  Hela oppositionen har sedan i somras hävdat att misstroendekravet mot försvarsministern står fast. I september meddelades från C och L håll att den sakliga grunden för misstroende mot Hultqvist har fallit, enligt deras mening. M och Kd stod tillsammans med Sd fast vid att rikta misstroende mot Peter Hultqvist. När historiker ser tillbaka på vår tid är det eventuellt här de ser att alliansen sprack.

Vi menar att blockpolitiken hindrar politisk utveckling och polariserar debatten. Vi menar att en alliansregering inte på egen hand kan förändra den situation om det skulle bli utfallet efter nästa val. En mittenregering är ingen orimlighet alls! Huvudsaken är att vi är överens om lösningar för våra stora utmaningar i samhället. Det gäller kommun, region såväl som Sveriges regering. Vi vet att Sd är ett parti med rötterna i nazismen. Partiet har under sin tid i riksdagen konstant bekämpat förslag som skulle ge arbetare större rättigheter och ökad trygghet. De har röstat mot en höjning av A-kassan, mot en nollvision mot dödsolyckor, mot bättre företagshälsovård och mot begränsning av visstidsanställningar.

På senare tid har SD dessutom svängt helt och hållet i frågan om att begränsa vinstuttag i välfärden. Sd vill gärna få inflytande i svensk politik på alla nivåer och kommer att kräva det för att ge stöd till M och kd.  Vår fråga är om de vill ha det? Och då är de också svaret skyldiga om hur det är att föredra än att faktiskt hitta stabila blocköverskridande majoriteter såsom i Mölndal eller som i Lerum.

Patrik Karlsson (S)

Ordförande i Göteborgsområdets partidistrikt

Janette Olsson (S)

Vice ordförande i Göteborgsområdet partidistrikt

Relaterade artiklar
Fler artiklar