Det ska vara lätt att vara företagare

Företagen är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt. De skapar arbetstillfällen vilket i sin tur ger…