Du bollar med våra barn och ungdomar!

Svar på insändaren ”Kulturen ska inte åka i första klass”. OK, vi förpassar kulturen till samhällets bakgård och undanskymda obskyra…