Eleverna som behöver mest hjälp drabbas hårdast!

Sedan 1.5 år tillbaka finns det en grupp elever på Skärhamns skola som får särskild undervisning på heltid eller vid…