En hållbar hållplats i Stenungsund

Mönstret för gång- och cykeltrafik genom Stenungsunds centrum har påtagligt ändrats på sistone. Ett 900 meter långt passagefritt dubbelstaket har monterats…