En hoppfull framtid för Tjörn

Vattenområden som säljs markant under marknadsvärde, allmän platsmark som skänks bort och stängslas in utan korrekt beredning, dumpning av bottenslam…