Trafikproblemen vid Nösnäsområdet och upp mot bron måste lösas omedelbart anser insändarskribenten Stig Hilmersson. Foto: Arkiv

En lösning måste till omedelbart

Tack Lokaltidningen och Lasse Andreé för artikeln om Nösnäs och trafikinfarkten runt uppfarterna till Tjörnbroarna.

100 miljoner i kostnad för att bygga bort detta problem är ju ingenting för STO-regionens tre kommuner att tillsammans med Trafikverket åstadkomma en lösning.

Antingen är ni som beslutsfattare kollektivt dumma, ordet snåla passar inte in för i andra sammanhang har ni spenderbyxorna på er.

Alla är ju överens om att en lösning måste ske och det omedelbart. Klockan är fem i tolv och situationen blir bara värre och värre.

Kom nu inte med svar att det hör samman med tillkomsten av resecentrum på Stenungs Torg.

Med den planeringstart och långbänkar som är framtagna sitter politiker och tjänstemän tillsammans med Citycon och funderar på hur denna etablering ska klaras av på en extremt liten yta och de utlovade pengarna från trafikverket kommer med all sannolikhet att frysa inne. Hur ser tidsplanen ut för resecentrum – talar vi om 2025, 2030 eller ännu längre fram i tiden?

För Tjörns del har det byggts en rondell i Vallhamskrysset vilken har tagits emot positivt. Lösningen vid Almökrysset har fortfarande en del övrigt att önska.

För Orusts del sitter man inte på en långbänk längre. Där sitter man i rutschbana och bara åker runt runt. Jag tänker på vägen från Skåpesund till Varekil. Vad för nytta har pengarna från Orust Sparbank åstadkommit?

Och hur driver ni frågan om en bro vid Svanesund? Det är bara prat och pratet går mer bakåt än framåt.

Jag har tillsammans med flera insändare och brevskrivare och samtal till politiker och tjänstemän framfört de trafikproblem som finns vid Nösnäskorsningen. Lösningen är en markering liknande en grind på vägbanan med gul färg.

Större åtgärder behövs och problemet kan inte tas som en klackspark både av politiker och tjänstemän.

Nu har ni chansen, kommunalråd, övriga politiker och tjänstemän att göra er stämma hörd. Lokaltidningen ställer upp i debatten inom hela STO.

Stig Hilmersson   

Relaterade artiklar
Fler artiklar