En snabb integration kräver utbildning och jobb!

Svar på insändaren: ”Nej, allt fler nyanlända får inte alls jobb” Kommer ni ihåg? Alliansens sänkning av restaurangmomsen 2012 kostade…