Enad front för en hållbar utveckling

Svar på insändaren: ”Att bygga ett hållbart, rättvist och jämlikt samhälle” Vi i de olika politiska partierna är oense i många…