Ett stort steg för klimatet

Alla vi, som har förstått hotet om den överhängande klimatkatastrofen, inser att vi måste ändra vår livsstil. Det är jobbigt!…