Ett Tjörn för de som saknar bil

Kollektivtrafiken på Tjörn drivs av Västtrafik och är en regional fråga där Tjörns kommun har marginell påverkan. För pendeltrafik till…