Ett växtbaserat lantbruk ger liv åt planeten

Svar på insändaren:

”Den manipulerade verkligheten”

Börje Berntsson skriver 18 januari att klimatproblemen är fossila och inte beror på maten på tallriken. Det stämmer att fossil energi är det största klimatproblemet men vi behöver ingen klimatskadlig djurindustri som tränger undan de vilda djuren. Det finns massor med vilda betande djur som älgar och rådjur som kan ersätta dagens totalt sönderavlade kor utan att skada miljön och orsaka enorma utsläpp av växthusgaser.

Sverige behöver fler vilda djur och vild natur. Tänk vad underbart det vore med horder av betande myskoxar, vildrenar, uroxar, vilda hästar och visenter i Sverige och vidsträckta naturskogar! Forskare arbetar med att återskapa mammuten med målet att djuret ska blir en del av det sibiriska ekosystemet igen. Fossil av mammut har hittats även i Sverige. Visst vore det fantastiskt med betande mammutar i Sverige?

Växtbaserad mat och rewilding gör det möjligt att återställa balansen i naturen samtidig som stora vilda träd binder enorma mängder koldioxid, vilket är helt nödvändigt om vi ska kunna överleva klimatkrisen.

En snabb avveckling av fossila energikällor, ett växtbaserat lantbruk och rewilding gynnar människor, djur och natur och ger hopp om en betydligt lyckligare värld.

Jonas Norberg