Markförsäljningen i Tuvesvik bordlades vid senaste kommunfullmäktige och ärendet ska upp igen vid ett extrainsatt fullmäktigemöte. Foto Erika Olofsson

Fakta på bordet om Tuvesvik

Vad hände på fullmäktige i Henån den 14 december, dagen efter Lucia? Ja, inte hände det som artikeln ”Tvistar om hemligt avtal” i lördagens Lokaltidning ger sken av!

Det finns ingen ”Tvist om hemlig köpare”! Varken ”juristen” Michael Severin, kommunchefen Jan Ericsson eller kommunalrådet Kerstin Gadde har förstått varför ärendet om Lavön blev bordlagt. Ärendet blev bordlagt då det i ärendet utlovade handlingarna saknades!

Detta fann fullmäktige vara en så stor brist så att det ju inte rent tekniskt fanns något att beslutat om! Av ovanstående skäl blev ärendet bordlagt med god marginal av fullmäktige!

Det var 15 ledamöter som röstade för bordläggning! ”Arnell” var inte ensam! Här kommer ytterligare kommentarer:

Det står i artikelns rubrik:

”Arnell kräver få se exploateringsavtalet innan fullmäktige beslutar”!

Något exploateringsavtal existerar inte i detta ärende! Arnell” har inte krävt att se ”exploateringsavtalet! Exploateringsavtal skrivs för genomföranden av detaljplaner! Detta ärende är en markförsäljning!

Kommunchefens uttalande om sekretess med mera tyder på stor okunnighet i allmänhet och bristande kunskap om sekretesslagstiftningen!

”Juristen” citeras också som sakkunnig ”Handledningen av ärendet har varit korrekt”, anser han!

Sekretessen i upphandlingsärenden gäller fram till att upphandlingen är avgjord! Det är bara att läsa Sveriges Rikes lag! Den gäller även på Orust!

I efterhand så har det dessutom framkommit att två av de tre avtalen som in blanco skulle ha godkänts inte ens vid tidpunkten för KF var påskrivna av ”köparen”! Än mindre fanns det ju på mötet! Denna historia liknar Tage Danielssons fantastiska monolog om kärnkraften! Det som hände i Harrisburg var så osannolikt så det har nog inte hänt…

Vidare:

De bokföringsmässiga konsekvenserna i Lavö-affären har ingenting med bordläggningen att göra!

Citat Kerstin Gadde: Vi får inte det överskott i budget som vi räknat med och det är tack vare Arnells bordläggning.”

Kontrollera fakta med kommunens ekonomichef Susanne Ekdal  och kanslichef Börje Olsson!

Kerstin Gaddes uttalande om detta plus att handläggningen är korrekt är tyvärr så kallade ”alternativa fakta” för att försöka dölja tillkortakommanden i detta ärende!

Ärendet var helt enkelt inte tillräckligt berett, avtalen var inte klara och fanns inte på KF:s bord under mötet och ingen från tjänstemannasidan som fanns på plats var villig att förklara och hitta en lösning!

Anders Arnell

Moderaterna

Relaterade artiklar
Fler artiklar