Fältarbetare fanns inte i er budget

Svar på insändaren: ”Varför ett nej till fältassistenter?” Vi var det enda partiet som hade fältarbetare med i budgeten som…