Farligt säkerhetstänkande

Äntligen har den militära underrättelsetjänsten MUST klargjort att Sverige är ett sårbart land, inte minst avseende el- och datasystemen, som…