Vänsterpartiet är kritiska mot en höjning av biljettpriserna inom kollektivtrafiken. Foto: Arkiv

Fel väg att höja biljettpriset

Vi skulle ha ett mer hållbart samhälle om fler kunde åka med kollektivtrafik, istället för med egen bil. Det kräver ett rimligt utbud av turer, rimliga restider och att det är ett bekvämt sätt att resa. Men biljettpriset har också betydelse. Det går att göra det billigare att åka kollektivt. Vi i Vänsterpartiet ville inför 2018 frysa alla biljettpriser på 2017 års nivå. Regionen Runt 30 dagar är ett vanligt månadskort för dem som pendlar långt. På det kortet ville vi sänka priset från dagens 1725 kronor till 1400 kronor.

Men vi styr inte i Västra Götalandsregionen. Det gör de borgerliga partierna, där Miljöpartiet ingår. I januari valde de att höja Västtrafiks biljettpriser med i genomsnitt 2,5 procent. Socialdemokraterna håller med den borgerliga ledningen, medan Sverigedemokraterna skulle höjt ännu mer om de haft makten.

Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik har en hög ambitionsnivå i att byta bränslen så att de blir helt fossilfria. Miljöambitionen behöver kombineras med en mer offensiv politik för lägre biljettpriser för att regionens klimatmål ska nås. Vi hade hoppats att Miljöpartiet skulle dela vår uppfattning, men ser inga spår av att Miljöpartiet ingår i styret och påverkar biljettpriserna. 

Vi i Vänsterpartiet har fler förslag som utvecklar kollektivtrafiken. Vi vill återinföra ungdomsrabatt för dem som är 20-25 år. Vi behöver ett enklare zon- och biljettsystem. Landsbygden behöver anropsstyrd trafik på helgerna. Inte minst vill vi satsa på att höja underhållet på de regionala järnvägarna. Satsningar på kollektivtrafik för att alla ska kunna resa och för miljöns skull.

Eva Olofsson (V)

regionråd

Jan Alexandersson (V)

regionrådsersättare

Egon Frid (V)

ledamot i kollektivtrafiknämnden

Gertrud Ingelman (V)

ersättare i kollektivtrafiknämnden

Jessica Wetterling (V)

ledamot i Västtrafiks styrelse

Relaterade artiklar
Fler artiklar