Fisket – modernitetens sinnebild

Vid Bohuskusten fiskas idag bara bråkdelar av det fiske som bedrevs på 1940-talet. Ändå skedde då en stor del av…