FN-reformer för ökad jämställdhet

Bilden av FN som byråkratiskt lever kvar på flera håll men faktum är att världsorganisationen har tagit flera steg mot…