Försämringen av sophanteringen på Orust

Det har skrivits mycket om politikerna i samhällssutvecklingsutskottet. Man har dragit oss över en kam och trott att vi alltid är överens. I en hel del frågor har vi kunnat resonerat och blivit överens. Men det har överlag blivit svårare på sista tiden. En fråga som vi inte har haft stora meningsskiljaktigheter i är sopfrågan. Vi har inte gått ut med detaljerna i press under förhandlingarnas gång. Det kan störa arbetet. Men på varje utskottsmöte skrivs det protokoll som är offentliga. Från början ville majoriteten att det inte skulle gå att kompostera i tätort. Vi Vänsterpartiet menar att orustborna har en stolthet när det gäller miljön och då är komposteringen viktig. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet och en stark opinion gjorde att majoriteten backade en bit. Risken finns att varje kompost ska miljöprövas. På senaste kommunfullmäktige skulle det fattas beslut om prislistan för de olika abonnemangen för sophämtningen. Detta trots att det inte finns något regelverk som styr sophämtningen. Oppositionen ville naturligtvis få fram det först. Man vill ju veta vad som gäller när man betalar för något. Majoriteten vann omröstningarna.

Den prislista som majoriteten drev igenom innebär att den vanligaste formen, 140 liters kärl med kompost, får subventionera alla andra abonnemangsformer. De som subventioneras mest är de abonnemang som riktar sig till sommarboende. Detta för att majoriteten påstår att det finns sommargäster som slänger sina sopor i papperskorgar på allmän plats i diken och så vidare.

Vänsterpartiet tog fram ett förslag innan KF där varje abonnemang ska betala vad det kostar. Den bygger på det förslag till regelverk som finns. Delar av Folkviljan tyckte också att det var bra. Risken är nu att de som komposterar i tätort kommer att få betala prövningsavgifter. Rolf Sörvik, Anders TenghedeVänsterpartiet