Fokusering och prioritering i budget 2020

GrönBlå Samverkan har fortsatt fokus på omställning av sjukvården för att utveckla och förstärka den patientnära och vardagliga vården. Vi…