För KD är retorik viktigare än etik

Svar på insändaren:

”KD tar sitt ansvar”

En lögn blir inte sannare för att man upprepar den många gånger. Och en lögn från Ebba Busch (KD) i riksdagens talarstol blir inte osagd bara för att partiets företrädare vill det. Vem som vill kan höra vartenda uttalat ord via riksdagens webbsändning av debatterna. Utan tvekan påstår Ebba Busch om situationen på Sahlgrenska att ”operationer ställs in – nu även för cancersjuka barn”. Det är ett ordagrant citat. Och oavsett om Busch menade Sahlgrenska eller Karolinska (som var den första bortförklaringen från KD:s presstjänst) är det en ren lögn. Inga barncanceroperationer har ställts in, någonstans!

I sina bortförklaringar hänvisar Conny Brännberg och KD:s centrala partiapparat till en insändare i DN, undertecknad av ett stort antal barnläkare i region Stockholm. Jag vet inte om Conny Brännberg läst debattartikeln, men jag har gjort det. Och den handlar inte ens om barncanceroperationer. Den är huvudsakligen vass kritik mot den politiska ledningen i Region Stockholm (där KD ingår) och om hur illa privatiseringar har slagit mot sjukvården.

Pandemin har slagit hårt mot Sverige, så även Västra Götaland. Sjukvårdspersonalen är hårt ansträngd och många patienter får vänta alldeles för länge, det råder det ingen tvekan om. Ebba Busch är partiledare för ett parti som styr i både Stockholm och här i Västra Götalandsregionen. Faktum är att 8 av 10 svenskar bor i en region där KD är med och styr. I Västra Götalandsregionen är Conny Brännberg partiets man i den absolut ansvariga toppen. Under de sex år som gått sedan han och övriga i det blågröna tog över styret i regionen har köerna ökat i rekordfart. I budgetbeslutet för 2021 skyller de sin ”vårdskuld” på pandemin, trots att nio av tio patienter stod i kö redan innan pandemin. Inte konstigt då att de hellre tar till lögner än tar sitt ansvar.

Detta vet såväl Conny Brännberg, Ebba Busch som Kristdemokraternas partikansli. Men retorik går före etik hos Kristdemokraterna numera. Om man lura folk att tro att pandemin är orsak till alla problem, och att till och med barncanceroperationer ställs in, så skapar man oro och får människor att tvivla på både regeringen och den svenska välfärdsmodellen. Två flugor i en smäll – och uppenbarligen en lockande lögn.

Vi behöver inte politiker som späder på människors oro i denna globala kris. Vi har stora utmaningar och vi behöver politiker som tar problemen på allvar genom att samarbeta. Men Ebba Busch gör det motsatta; hon väljer att så split istället för att skapa sammanhållning, hon hittar på istället för att hålla sig till fakta. Och tyvärr följer Conny Brännberg i sin partiledares spår.

I dessa tider, när vi sett följderna av föraktet för fakta, säger det mycket om Kristdemokraternas vägval.

Janette Olsson (S)

Oppositionsregionråd