Förbättra skyddet mot kvinnor och barn!

S-kvinnor varnade tidigt för att isolering och ekonomisk press kan innebära att mäns våld mot kvinnor ökar. Kvinnor och barn som lever i våldsamma miljöer blir ännu mer utsatta när samhället stänger ner som nu i pandemin.

Tyvärr hade vi rätt: Flera kvinnojourer och socialtjänster i Västsverige uppger att de ser ett ökat antal kvinnor som lever med en våldsam man som söker hjälp. Också polisen i vårt område uppger att de ser en ökning av antal ärenden. Nu efter jul som vi vet är en tid där kvinnor och barn som lever med våldsamma män är ännu mer utsatta, väntar troligtvis fler på hjälp.

Naturligtvis kräver vi S-kvinnor ett omedelbart stopp på mäns våld mot kvinnor, men vi är inte där ännu. Då gäller det att kvinnor snabbt får hjälp och stöd när det behövs.

I Västra Götalandsregionen har vi initierat att regionen behöver ta större ansvar för en ökad myndighetssamverkan och säkerställa en jämlik vård för våldsutsatta. Det behöver också ske en kartläggning för att vi ska kunna se var i regionen behoven är störst.

Vi har tex sett ett fungerande exempel på myndighetssamverkan i Utväg Skaraborg, där det erbjuds stöd, samtal, gruppverksamhet både för den som är utsatt för våld och den som utsätter. De har också en viktig verksamhet för inblandade barn och unga.

Verksamheten grundar sig på myndighetssamverkan mellan kommuner, hälso- och sjukvård, polis- och åklagarmyndighet samt kriminalvården som genom samverkan förstärker arbetet mot våld i nära relation. Vår förhoppning är att få se fler liknande nätverk i regionen och hoppas såklart på att Stenungsund, Tjörn och Orust är med.

Vår uppmaning är också att kommunerna på grund av att bostadsbristen är skriande säkerställer sociala kontrakt för att kvinnor ska kunna få bostad när de flyr för livet.

S-kvinnor ser också att det idag brister i säkerheten kring våldsutsatta kvinnor och många vittnar om att när man behöver gömma sig möter man många svårigheter. Vi menar också att för att förbättra kvinnors situation måste en nationell kartläggning ske om vilket stöd kvinnorna beviljas, hur vanligt det är att de röjs och varför, kvinnornas livsvillkor, vilka svårigheter de möter – och hur barnen påverkas. Och tex hur det går till när kvinnors hemliga ort röjs.

Myndigheter måste rapportera till datainspektionen om personuppgifter kommit i fel händer. Men i statistiken syns inte hur många incidenter som gäller personer med skyddad folkbokföring och varför.

Hur kvinnorna bemöts varierar stort. Bara varannan kommun har rutiner för att hantera personer med skyddad folkbokföring. Det får aldrig vara ett geografiskt lotteri om man får rätt stöd i domstol och kommun beroende på om det finns rätt kompetens.

S-kvinnor uppmanar kommuner och polis att ha beredskap för våldsutsatta kvinnor och barn och på lång sikt behöver skyddet för kvinnor och barn säkras.

Janette Olsson (S)

S-kvinna, Stenungsund

Carin Oleryd Ohlson (S)

S-kvinna, Stenungsund