Förnyelse och förändring på ny S-lista

Svar på insändaren ”Utrensad från S”. Robert Bull och Thomas Collberg har ondgjort sig över att de inte fick tillräcklig…