Förslag på det som redan finns beslut om

Svar på insändaren: ”Stå rustade inför framtiden” Jag vill börja med att berömma (S) för ambitionen att jobba med bristerna…