Fortsatt satsning eller åderlåtning av skolan?

Nu finns två tydligt jämförbara budgetalternativ för Tjörn 2020. Båda bygger på samma ramar framtagna av ekonomiavdelningen och båda bygger…