Från ord till handling

Reflektion på nyhetsartikeln: ”Triangeln blir nytt bostadsområde i Svanesund”. Mycket bra att ordförande i Orust samhällsbyggnadsutskott, Anders Arnell, lägger ett…