Fri förslagsrätt och åsiktsfrihet är demokratiska rättigheter

Svar på insändaren: ”Vi värnar de spelregler som finns” Tanja, förstår du inte skillnaden mellan att diskutera innehållet i en…