Frispark inför fullmäktige

”Vänsterpartiet Tjörn är en liten men snabbt växande rörelse som tar sina beslut baserat på människans långsiktiga behov. Tillsammans vill…