Trafikverket berättar i sitt insändarsvar om planerna för väg 160. Foto: Arkiv

Gång- och cykelbana är på gång

Svar på insändaren ”En smart lösning för cyklister på väg 160”.

Nuvarande väg 160 mellan Säckebäck och Varekil ska ersättas av en nybyggd väg. Gång- och cykelbanan förläggs då dels på gamla vägen – som även blir lokalväg med in- och utfart till fastigheter – dels på den nya. Två underfarter och en bro över Varekilsån, för cyklister och fotgängare, byggs.

Vägplanen har vunnit laga kraft, nu tar vi fram bygghandling och arbetar med förfrågningsunderlag för upphandling av den entreprenör som ska bygga.

Vi håller ett informationsmöte i början av nästa år, när entreprenör är utsedd och dag för byggstart fastställd. Byggtiden är beräknad till två år. Den nya vägen byggs först, sen gång- och cykelbanan.

Trafiköppning på den nya vägen planeras ske 2019, men trafiken på nuvarande väg kommer att köra under byggtiden.

Läs mer:Väg 160 Säckebäck-Varekil

Saeid Azmoudeh

projektledare Trafikverket

Relaterade artiklar
Fler artiklar