Ge oss alla lite hopp inför framtiden!

Den digitala fototekniken har utvecklats under lång tid och man kan se häpnadsväckande bilder och filmer till exempel på tv. Den ultimata bilden skulle kunna vara en bild av vintergatan speglad i en myras ögon. En bild för evigheten. Myror är fascinerande. De har utvecklats under miljontals år och anpassat sig till de omständigheter som råder på den här planeten. Långt, långt innan en annan varelse skulle dyka upp på den här planeten – människan.

Jag såg på Vetenskapens värld nu i veckan, en dokumentär om klimatfrågan. Om igen får vi då veta att koldioxid CO2 ska utvinnas ur atmosfären och tryckas under jord. Detta är vad FN:s klimatpanel kom fram till efter fyra års betänkanden. En dyr och i stort sett oprövad teknik som dessutom kräver mycket energi. Dok. visade hur man med avancerad artificiell intelligens (AI) kunde visualisera hur mycket kol som binds i trän och växter. Bilder i 3D på skogar, växtlighet visades. Man kom fram till att mer kol fanns bundet här än man tidigare uppskattat. Vilket värde denna information har i rådande läge framgick inte. För att vi ska förstå vad som väntar oss visades skogsbränder runt om på planeten, bland annat Amazonas regnskog. Avskärmning av energi från solen med reflekterande speglar i omloppsbanor runt planeten var en vild idé som bedömdes vara lite för riskfylld.

Jag har under lång tid fördjupat mig i denna fråga, som är så ödesdiger för inte bara oss människor utan allt liv på den här planeten. Här har jag några enkla förslag till åtgärder:

– Expandera, utveckla vätgasteknologi. Detta är känd teknik, som med solenergi och vatten ger vätgas. Vätgas kan ersätta kol i kolkraftverk runt om planeten. Metoden är dyrare än fossila bränslen, men det måste gå att komma fram med tanke på det akuta läget. I Sverige är det planerat att stål- och cementfabriker ska konverteras till vätgasdrift. Frågan är bara när.– Biobränslen. Det finns fortfarande politiker som inte förstår att biobränslen inte är vad de tror. Dessa bränslen ger lika mycket CO2 till atmosfären som fossila, men med en fördröjning på 20 till 40 år (den tid det tar för skog att växa upp). Dessa biobränslen, det vill säga restprodukter från skogsbruk och jordbruk, sopor, plaster med mera bör i stället läggas under mark på sådant sätt att de inte bryts ned. Exempel: gruvor, tömda olje- och gaskällor.– Batteridrivna bilar. Detta är ett blindspår utan reell framtid. Sällsynta jordartsmetaller är just vad de sägs vara och återvinning kan aldrig bli 100-procentig.– Kärnkraft. Behåll kärnkraftverken så länge de kan möta alla krav på säkerhet. Skrota kärnvapnen och konvertera stridsspetsar till kärnbränsle.– Återspegling av solljus till rymden. Jag har tidigare lämnat ett förslag i STO Lokaltidningen (19-02-19). Det handlar om att spegla solenergi tillbaka till rymden. Detta kan ske via kupoler med glasyta placerade i planetens öknar.– Höj priset på fossila bränslen. En höjning inom rimliga gränser skulle medföra att fler människor söker andra sätt att förflytta sig.

Vi får nu hoppas att USA tar en ledande roll i klimatfrågan. Fyra år har gått förlorade på grund av en galen president. Ge oss alla lite hopp inför framtiden!

Sören J