Glöm inte att bjuda in alla parter till bordet

Det är välkommet med en ”rundabordsträff” med kemiföretagen för mig som kommunpolitiker och det är en förhoppning att de andra…