Glöm inte barnen i valet

Den svenska politiken har gått vilse och barnen används som levande pjäser i ett politiskt spel. Nu måste regeringen, riksdagen och våra förtroendevalda i kommun och landsting agera och prioritera barnen som far illa i vårt land.

Rädda Barnens ståndpunkter är solklara:

1. Riksdagen bör omgående riva upp lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd och de beslut som begränsar familjeåterförening.

2. Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas.

3. Barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lagstiftning.

Många människor som flyr undan krig och konflikt har kommit till vårt land. Storartade insatser har gjorts från civilsamhället och enskilda människor för att ge dem och inte minst barnen en dräglig tillvaro i ett nytt land. Den nya asyllagen försämrar drastiskt barns möjlighet att vara trygga. Familjeåterföreningen har begränsats och just nu demonstrerar unga över hela landet för att man riskerar att skickas tillbaka till våldets och kaosets Afghanistan.

Barnens behov av trygghet och utbildning har valts bort för att behaga främlingsfientliga opinioner. Det är inte värdigt ett land som kallat sig en humanitär stormakt.

I dagarna är det nästan exakt ett år kvar till valet 2018. Glöm inte barnen. Deras trygghet är vår framtid.

Sylvia Wallin

Ordförande, Rädda Barnen i Stenungsund

Relaterade artiklar
Fler artiklar