Göteborgsliberaler ett föredöme

Debatten om resurser till skolan har varit intensiv på Tjörn under senare tid. I andra kommuner tänker man rätt. Grundskolenämndens ordförande i…