Kommunalrådet Bo Pettersson (S) och oppositionsrådet Linda-Maria Hermansson har tillsammans skrivit en debattartikel. Arkivfoto

Här accepteras inte hot, hat och kränkningar!

Även i Stenungsund måste vi tyvärr utgå från att det finns många människor som länge har gått och bitit ihop om saker som har hänt eller händer på arbetsplatserna.

Sverige beskrivs gång på gång som ett av världens mest jämställda länder. Men till exempel #Metoo har tydligt visat att Sverige som ett av världens mest jämställda länder fortfarande har en lång väg kvar att vandra. De senaste veckorna har jurister, skådespelare, journalister, politiker, musiker, idrottspersoner och människor i många fler grupper vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp.

Detta gör att vi nu behöver påminna och aktualisera att hot, våld och kränkande särbehandling mot anställda, brukare, elever eller förtroendevalda är fullständigt oacceptabelt. Detta är naturligtvis oavsett kön eller position.

Det är också ett demokratiproblem när förtroendevalda hotas eller kränks som kan leda till att politiker tvekar inför beslut, blir påverkade i sitt beslutsfattande, avslutar sina uppdrag eller väljer att inte engagera sig i vissa politiska frågor.

En tyst acceptans och normförskjutning har redan skett då förtroendevalda idag accepterar att de är mer utsatta för hot, våld och trakasserier än andra grupper i samhället.

Är det möjligen nu, hösten 2017, som rädslan för att berätta, för att rapportera och anmäla kommer att släppa och försvinna?

Vi hoppas och tror det!

Stenungsunds kommun har ett långtgående ansvar för anställda och för elever i skolor. För den som är anställd i kommunen ska det räcka med att anmäla till närmaste chef eller i skolan personal, eller om inte det är möjligt till chefens chef eller till arbetsplatsombudet. Brott ska dessutom alltid polisanmälas.

Det finns en fastställd rutin för vad som då ska ske och den ska träda in omedelbart. Vi vill nu ta detta ytterligare ett steg och också låta förtroendevalada, som i dagsläget inte omfattas av arbetsmiljölagen, omfattas av dessa rutiner. En särskild policy och riktlinjer bör tas fram och ett särskilt ansvar för dessa frågor bör läggas på någon av de arvoderade politikerna, likt ett skyddsombud.

Hot, kränkningar och våld är brott och kommer aldrig accepteras!

Bo Pettersson (S)

kommunalråd i Stenungsund

Linda-Maria Hermansson (C)

oppositionsråd Stenungsund

Relaterade artiklar
Fler artiklar