Har skolan har fått vad den äskat?

SD och L är noga i debatten att belysa att skolan har fått de medel de begärt. Det är ju…