Hela kommunen drabbas av okunskap

Läser i Lokaltidningen om miljöförvaltningens syn på kommunens enskilda avlopp och ser politik i påståendet att ökad bemanning nödgas. En…