Hellre specialutrusta skolorna

Svar på insändaren: ”Är Tjörn på väg att bli en kulturell ättestupa?” Frank Holvik (C) kallar 12 miljoner mindre till…