Heltid en rättighet – deltid en möjlighet

Att få arbeta heltid är en rättighet, deltid en möjlighet – inte ett tvång! Men det är inte frivilligt. Ofta…