Historia och kultur

Svar på insändaren: “Skolan är nyckeln till kulturen” Christy Whiddon har en okomplicerad syn på kultur då hon förknippar begreppet…