Historisk satsning på vård och äldreomsorg

Nu stärker vi sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Hela…