Insändarskribenterna vill se gratis influensavaccin till pensionärer och riskgrupper i Västra götalandsregionen. Foto: Arkiv

Hög tid för gratis influensavaccin!

Det är influensatider och hög tid att vaccinera sig för den som ännu inte gjort det. Vänsterpartiet har föreslagit att pensionärer och riskgrupper erbjuds gratis influensavaccin. Vaccinerar sig gör man främst för sin egen skull, men vi hjälper också varandra att hålla oss friska genom att minska sjukdomsspridning. Influensaepidemier ger en ökad belastning på sjukvården och för äldre, gravida, diabetiker eller hjärt- och lungsjuka kan insjuknande i influensa få allvarliga konsekvenser, med mycket lidande som följd. Det är smart och samhällsekonomiskt lönsamt att erbjuda gratis influensavaccin till dem. Vi vet att många pensionärer måste vända på slantarna och risken finns att de avstår från vaccinet.

De allra flesta landsting i landet erbjuder redan gratis vaccin till riskgrupper. Men vi får inte stöd för vår uppfattning i regionfullmäktige och fick häromdagen avslag på vår motion. Trots att vi har stöd av de hälso- och sjukvårdsnämnder som fått yttra sig och av pensionärsorganisationer och patientföreningar. Västra Götalandsregionens styrs av borgerliga partier och Miljöpartiet och de säger nej. Det är verkligen beklagligt att vi inte kan få gratis influensavaccin för dem som behöver det bäst.

Eva Olofsson (V)

regionråd

Jan Alexandersson (V)

Stenungsund ledamot i regionfullmäktige

Kerstin Joelsson-Wallsby (V)

Uddevalla, ersättare i regionfullmäktige

Relaterade artiklar
Fler artiklar