Hotet mot demokratin

En av demokratins bärande principer kan sammanfattas med orden ”Jag håller inte med om vad du säger, men jag är…